Mgr. Petra Zemanová

0905 977 744

petra.zeman@gmail.com

Belehradská 8

Bratislava

 

Koučing

kladie otázky, pomáha sústrediť sa a dosiahnuť viac – v práci, kariére, živote. Je to metóda, ktorá zisťuje a rozvíja silné stránky ľudí a to nielen v pracovnom procese.

Na koučingu mám rada jeho zameranie na budúcnosť a na riešenia. Teší ma, keď sa budúcnosť vynára s jasnými obrysmi a klient vie, že má všetko, čo treba na to, aby ju uskutočnil. Odkedy som v roku 2002 začala pracovať vo vzdelávaní a rozvoji firiem, stretla som jednotlivcov i tímy z najrôznejších odvetví – banky, IT, telekomunikácie, výroba, obchod...

Moja skúsenosť hovorí, že väčšina ľudí má dostatok zdrojov a vedomostí k tomu, aby dosiahli svoje ciele. Často si ich však neuvedomujú, prekážky a pochybnosti zaberú príliš veľa energie a pozornosti. Koučing je príjemný spôsob ako upriamiť svoju pozornosť na zdroje a posilniť dôveru vo svoje schopnosti dostať sa tam, kam túžim ísť.