Kvalifikácia

Atestácia a licencia z klinickej psychológie

Magisterka psychológie UK Bratislava

Výcviky

Katatýmne imaginatívna psychoterapia

Psychológia traumy, nešťastia a krízy

Psychoonkológia

Koučing

Pracovné skúsenosti

Národný onkologický ústav

Operačné stredisko záchranného zdravotného systému

Telefonické poradenstvo – Linka detskej istoty, Linka pre týrané ženy

OB Južná Afrika

Rozvoj a vzdelávanie zamestnancov

Medzinárodné vzdelávacie projekty

Členstvo

SSKIP

Slovenská komora psychológov

Kto som

Všetci sa snažíme žiť ako najlepšie vieme, s prostriedkami a výbavou, ktorú máme k dispoziícii. Niekedy môžu byť okolnosti nášho života tak nepriaznivé, náročné, že strácame kontakt a dôveru vo svoje schopnosti a silu. Nech je akokoľvek náročné tomu v takých chvíľach veriť, ľudia, ktorí vyhľadajú terapiu majú – a vždy mali – zdroje a odolnosť potrebnú na zvládanie ťažkostí. Niekedy stačí len malá pomoc na znovunájdenie svojho miesta na svete.

Terapia vám môže pomôcť nájsť odvahu na potrebné zmeny, vnímať nové súvislosti medzi udalosťami, presvedčeniami a rozhodnutiami vo vašom živote. Mala by vás posilniť, aby ste mohli ďalej pokračovať sami.

Prístup

Terapia nie je liečba, ktorú niekto „na vás“ vykonáva: je to vzájomná spolupráca medzi terapeutom (ktorý je schopný poskytnúť objektívnu a empatickú perspektívu, vytvoriť bezpečný priestor pre vnútornú prácu) a klientom, ktorý je najlepším odborníkom na svoj život.

Mám výcvik v rôznych terapeutických prístupoch, čo mi pomáha „šiť na mieru“, pracovať s tým, čo sami vnímate v danom momente ako dôležité. Je to, koniec koncov, váš priestor, aby ste spoznali a prekonali prekážky brániace vám byť tým, kým sa chcete stať.