Oblasti, Problémy s čím sa na mňa môžte obrátiť

Vzťahové problémy

Neurózy

Náročné životné situácie

Kríza, krízová intervencia

Trauma

Úzkostné stavy, panické poruchy

Depresie

Stres, vyhorenie

Psychosomatické ťažkosti

Psychoonkológia

Zvládanie bolesti a telesných ochorení

 

Mgr. Petra Zemanová

0905 977 744

petra.zeman@gmail.com

Belehradská 8

Bratislava

Služby

Pre mnohých ľudí nie je jednoduché rozhodnúť sa pre psychoterapiu, či poradenstvo. Nielenže to znamená možno prvý krát hovoriť otvorene o svojich ťažkostiach, ale navyše hovoriť o sebe s úplne cudzím človekom.

Práve táto skutočnosť vám však môže v konečnom dôsledku priniesť úľavu. Všetko, čo spolu preberáme na stretnutí ostáva medzi nami a nikto z vášho bežného života sa z toho nič nedozvie. Úplná dôvernosť je nevyhnutným princípom fungovania terapie, terapeuti sú k nej viazaní eticky i profesne.

Pri prvej návšteve nemusíte vedieť, čo by malo byť dobrým výsledkom stretnutia, ani či stačí jedno prípadne viac stretnutí. Cieľ, formu aj frekvenciu stretávania si dohovoríme spoločne.

Individuálna psychoterapia

 • liečba psychických ťažkostí, prekonávanie osobných nevyhovujúcich spôsobov správania
 • frekvencia stretávania 1x týždenne na 50min, prípadne viac
 • potrebuje čas, zreteľné zmeny sa dosahujú až po týždňoch, či mesiacoch

Individuálne poradenstvo

 • práca na konkrétnych ťažkostiach a situáciách, hľadanie iných možností ich prekonávania
 • frekvencia stretávania podľa potreby 1-4x mesačne
 • možné aj jednorázové stretnutie

Párové poradenstvo

 • určené pre páry, ktoré chcú alebo potrebujú pracovať na svojom vzťahu
 • výhodou spoločnej práce je, že možete na svojich konfliktoch a stereotypoch pracovať priamo, naživo
 • frekvencia stretávania je podľa potreby 2-4x mesačne na 80min

Krízová intervencia

 • spracovanie akútnej náročnej životnej situácie alebo traumatickej skúsenosti
 • najlepšie v krátkom čase ( hodiny, dni) po skúsenosti
 • frekvencia stretávania je podľa potreby, zvyčajne do 10 stretnutí